doze

 • 1dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės ar nuodingųjų medžiagų poveikio kiekybinis įvertinimas. Skiriamos ↑ apšvitos dozė ir ↑ apsinuodijimo dozė. atitikmenys: angl. dose rus. доза ryšiai: dar… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 2Doze — (d[=o]z), v. i. [imp. & p. p. {Dozed} (d[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Dozing}.] [Prob. akin to daze, dizzy: cf. Icel. d[=u]sa to doze, Dan. d[ o]se to make dull, heavy, or drowsy, d[ o]s dullness, drowsiness, d[ o]sig drowsy, AS. dw[=ae]s dull,… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 3dozė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tiksliai atmatuotas ko nors kiekis (pvz., fizinio krūvio dozė, laiko fiziniam pratimui daryti dozė, poilsio po fizinio krūvio dozė). kilmė gr. dosis – davinys atitikmenys: angl. dose vok. Dosis …

  Sporto terminų žodynas

 • 4Doze — Doze, v. t. 1. To pass or spend in drowsiness; as, to doze away one s time. [1913 Webster] 2. To make dull; to stupefy. [Obs.] [1913 Webster] I was an hour . . . in casting up about twenty sums, being dozed with much work. Pepys. [1913 Webster]… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 5doze — [dəuz US douz] v [Date: 1600 1700; Origin: From a [i]Scandinavian language; related to Old Norse dúsa to sleep lightly ] to sleep lightly for a short time ▪ Grandad was dozing in his chair. >doze n [singular] doze off phr v to go to sleep,… …

  Dictionary of contemporary English

 • 6doze — [ douz ] verb intransitive to sleep for a short time, especially during the day ╾ doze noun singular ,doze off phrasal verb intransitive to start to sleep, especially during the day and without intending to: I dozed off in front of the television …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 7Doze — Doze, n. A light sleep; a drowse. Tennyson. [1913 Webster] …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 8doze — 1640s, probably from a Scandinavian source (Cf. O.N. dusa to doze, Dan. dèse to make dull, Swed. dial. dusa to sleep ); related to O.E. dysig foolish (see DIZZY (Cf. dizzy)). May have existed in dialect earlier than attested date. As a noun, from …

  Etymology dictionary

 • 9dozė — dòzė dkt. Jéigu váistai nepadė̃s, reikė̃s ski̇̀rti didèsnę dòzę …

  Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 10doze — [n] light sleep catnap, drowse, forty winks*, nap, shut eye*, siesta, slumber, snooze*; concepts 315,681 doze [v] take a nap catch a wink*, catnap, cop some z’s*, drift off*, drop off*, drowse, nod off*, sleep, sleep lightly, slumber, snooze;… …

  New thesaurus